Ayrıca ağız spreyleri, tıbbi şuruplar ve damlalar alkol içerebilmekte ve ağızda alkol artığı bırakabilmektedir. Yine aynı şekilde bu tür ilaçların tüketiminden sonra en az 15 dakika süre ile beklenmelidir.Beklemek yerine ağzı alkol içermeyen sıvılar ile çalkalamak yanlıştır.

Verilen nefesteki tütün dumanı ölçüm sistemine zarar verebilmekte ve sistemi bozabilmektedir. Üfleyen şahsın tütün ürünleri içicisi olması durumunda, ölçüm alınmadan hemen önce kişinin tütün mamülleri tüketmediğinden emin olunmalıdır, eğer tüketmişse en az 2 dakika süre ile beklenilmelidir.

Alkolmetre cihazı alırken hangi sorular sorulmalıdır?

Cihazın ölçüm modları nelerdir? Hem aktif hem de pasif ölçüm yapılabilmekte midir?
Cihazın uygulaması güvenli midir?
Cihazın kullanımı kolay ve tasarımı kullanıcı dostu mudur?
Cihazın ölçüm hızı nasıldır? Bir ölçümden diğerine ne kadar sürede geçmektedir?
Cihazın güç tüketimi nasıldır?
Cihaz etanol haricindeki dğer benzeri maddelerden etkilenir mi?
Cihazın ölçüm doğruluğu ve kararlılığı nasıldır?
Cihaz hijyenik kullanıma müsait midir?
Cihazın ölçüm sonuçlarını kaydettiği hafızası var mıdır?
Cihaz yazıcı ile birlikte kullanılabilmekte midir?
Cihazı bilgisayara bağlayarak veri analizi yapabilir miyim?
Cihazın Türkçe kullanım menüsü var mıdır?
Cihazın kullanıcıyı uyaran sesli ve görsel alarmları var mıdır?

Aktif ve Pasif ölçüm modu ne demektir?

Aktif ölçüm modunda, alkolmetre cihazı ile ağızlık kullanılarak kişinin cihaza üflemesi suretiyle nefesteki veya kandaki alkol konsantrasyonunun tespiti yapılmaktadır.

Pasif ölçüm modunda ise ağızlık kullanmadan ölçüm yapılmaktadır. Cihaza üfleyemeyecek durumda olan kişilerin nefesinde alkol olup olmadığının veya ortam havasındaki alkolün tespitinde kullanılır.


Alkolmetre cihazlarının güvenli uygulaması ne demektir?

Uygulama esnasında cihaz kullanıcısı ile üfleyen kişinin birbirlerine karşılıklı durması en uygun pozisyondur. Bu şekilde kullanıcının uygulamayı kendi kontrolü altında yapması ve kişisel güvenliği için gerekli mesafeyi koruması sağlanmış olur. Ayrıca bu şekilde cihaz hem sol el ile hem de sağ el ile rahatlıkla kullanılabilir.


Alkolmetre cihazlarında hız ne demektir?

Alkolmetre cihazları ilk açıldıklarında dahili testlerini yapar ve ardından ölçüme hazır hale gelirler. Ayrıca üfleme yapıldıktan sonra ölçüm sonucu tespit edilene kadar ve ölçüm sonucu gösterildikten sonra cihaz yeni bir ölçüme hazır hale gelene kadar belirli sürelerin geçmesi gerekmektedir. Bu sürelerin kullanıcı gereksinimlerini sağlaması açısından en düşük seviyede olması gerekir.


Alkolmetre cihazlarında hijyen ne demektir?

Alkolmetre cihazlarında üfleme tek kullanımlık hijyenik ağızlıklar ile yapılmalıdır. Bu ağızlıklarda geri nefes almayı önleyici valfin olması gerekir. Bu şekilde üfleyen kişinin cihaza nefes vermek yerine nefes alması önlenmiş olunur.

Hijyenik uygulama ile ilgili olarak diğer bir husus üfleyen kişinin verdiği nefesin dışarıya yönlendirilmesidir. Kişinin verdiği nefes kullanıcıya temas etmeden cihazdan dışarı yönlendirilmelidir.

Alkolmetre cihazlarında kalibrasyon gerekli midir? Kalibrasyonun önemi nedir?

Alkolmetre cihazlarının en önemli dahili bileşeni ölçüm doğruluğunun ve kararlılığının garantörü ileri teknoloji ürünü alkol sensörleridir. Alkol sensörlerinin ölçüm doğruluğunu ve kararlılığını alkolmetre cihazının kulanım ömrü süresince en üst seviyede koruyabilmesi için 6 ayda bir kalibre edilmesi gerekmektedir. 6 ayda bir kalibrasyonu yapılmayan veya kalibrasyon gerektirmediği söylenen alkolmetre cihazlarına itibar edilmemelidir. Ayrıca kalibrasyon işlemi yetkin ve tecrübeli teknik servisler tarafından yapılmalıdır.


Promil ne demektir?

Promil binde bir anlamına gelmektedir. Bir promil "‰ 1" ifadesi ile gösterilir. Promil olarak belirtilen bu değer, bir litre yani 1000 mililitre kan içindeki alkolün gram cinsinden miktarını gösterir. Örneğin 0.50 promil kan alkol konsantrasyonu 1000 mililitre kanda 0.5 gram alkol bulunduğunu ifade etmektedir. İnsan vücudunda ortalama 5-6 litre kan bulunduğu dikkate alındığında sürücünün kanında toplam 2,5-3,0 gram alkol olduğu anlaşılmaktadır.

Kişilerin alkol konsantrasyonunun belirtilmesinde zaman zaman "%50 alkollü" (%50 alkollü demek ise insan vücudundaki kanın yarısının alkol olduğu anlamına gelmektedir ve tamamen yanlıştır) veya "50 promil alkollü" (50 promil alkol insan vücudunda yaklaşık 250 gram alkol olduğu anlamına gelir ki yetişkin bir insan için ölümcül seviye olan 5 promilin 10 katıdır) gibi yanlış ifadeler kullanılmaktadır. Bu yanlışlıklar genellikle promil değerinin nasıl hesaplandığının iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde ticari araç sürücüleri ve kamu hizmetinde çalışan sürücülerin alkollü olarak trafiğe çıkmaları tümüyle yasaklanmış, diğer sürücüler içinse yasal sınır olarak bir litre kanda yarım gram alkole eşit olan, 0.50 Promil belirlenmiştir.

*** LÜTFEN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYALIM ***


Alkolmetre cihazlarını kandırmak mümkün müdür?

Kalibrasyonu ve bakımı yapılmış kaliteli bir alkolmetre cihazını kandırmak mümkün değildir. Ağız spreyleri kullanmak, soğan yemek, ağızda madeni para tutmak ve gazete çiğnemek gibi şehir efsaneleri sadece ağızdaki etanol kokusunu azaltmakta veya insan sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu yöntemlerin hiçbirinin ciğerlerden gelen hava içindeki alkol konsantrasyonunu etkilemediği deneylerle ispatlanmıştır. Hatta bu tip yöntemlerden bazıları ağızdaki etanol yoğunluğunu arttırmakta ve ölçüm sonuçlarını daha da yükseltmektedir.


Alkolmetre cihazlarında ölçülen madde nedir?

Alkolmetre cihazları nefesteki etanol (etil alkol) konsantrasyonunu göstermektedir. Cihazdaki alkol sensörü sadece ve sadece etanole karşı duyarlı olmalı, karbonmonoksit, aseton, ökaliptol gibi maddelerden etkilenmemelidir.


Alkolmetre cihazlarının uygulama alanları nerelerdir?

  • Polis ve Jandarma Kuvvetleri
  • Gümrük ve Göçmen Büroları
  • Sahil Güvenlik
  • Nakliyat ve Sevkiyat Firmaları
  • İşyeri Güvenliği
  • Oteller
  • Hapishaneler
  • Uyuşturucu ve Alkol Rehabilitasyon Merkezleri
  • Okullar
  • Sağlık Kurumları (Hastaneler, Klinikler, Tıp merkezleri)
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=18" id="ctl00">